keskiviikko 17. tammikuuta 2018

Revontuliennuste 17.–20.1.2018


Pirkanamaalle ei ole revontulia odotettavissa.
Kuva © Tampereen Ursary.

Revontulia ei juuri ole odotettavissa lähivuorokausien aikana. Vain Pohjois-Lapissa ja ennustejakson viimeisenä yönä Lapissa voidaan nähdä himmeitä ja hyvin rauhallisia revontulia, joskin niiden todennäköisyys ei kovinkaan suureksi kohoa.

Avaruussää

Auringon aktiivisuus on ollut vähäistä. Pilkkuja sisältäviä aktiivisia alueita on ollut yksi. Aurinkotuulen maksiminopeus oli viimeksi kuluneen vuorokauden aikana 488 km/s mutta on sen jälkeen hidastunut on nyt noin 365 km/s. Hiukkastiheys oli noin 7,5 ppcm3 ja sen jälkeen se on pudonnut tiheyteen 3,5 ppcm3.

IMF-kentän maksimi voimakkuus oli noin 6 nT ja on nyt noin 4 nT. Eteläsuuntaisen komponentin maksimi oli noin -3 nT mutta viimeksi kuluneen vuorokauden aikana siinä on ollut vaihtelua hyvin runsaasti.  Nyt kenttä osoittaa pohjoiseen ja on voimakkuudeltaan noin 2,5 nT.

Energisiä (>2 MeV) elektroneja on geosynkronisella radalla hyvin vähän, vuon arvo on vain 138 pfu.

Ennuste

Auringon aktiivisuudessa ei odoteta tapahtuvan suurta muutosta koko ennustejakson ajan. Samoin geomagneettisen kentän aktiivisuuden odotetaan pysyttelevän vähäisenä, Kp-indeksin arvon odotetaan pysyttelevän lukemissa 1–3.

Yöt 17./18. ja 18./19. ovat hyvin rauhallisia. Hyvin himmeitä revontulia voitaneen nähdä Pohjois-Lapissa mutta muualla Suomessa revontulien mahdollisuus on äärimmäisen pieni.

Yö 19./20. on hieman edellisiä öitä aktiivisempi. Kp-indeksin arvon odotetaan nousevan lukemaan 3 yön aikana. Jos ennuste toteutuu ja elektroneja on geosynkronisella radalla riittävästi, himmeitä ja hyvin rauhallisia revontulia voitaneen nähdä Lapin alueella. Muualla Suomessa revontulien mahdollisuus on pieni.

sunnuntai 14. tammikuuta 2018

Revontuliennuste 14.–17.1.2018

Pirkanmaalle ei ole revontulia odotettavissa.
Kuva © Tampereen Ursa ry.
Revontulia voitaneen tulevina öinä nähdä Lapissa. Sielläkin ne ovat himmeitä ja rauhallisia, säteiden muodostuminen on vähäistä.

Avaruussää

Auringon aktiivisuus on hyvin vähäistä, pilkkuja sisältäviä aktiivisia alueita ei ole. Aurinkotuulen nopeus saavutti viimeksi kuluneen vuorokauden aikana 505 km/s maksiminopeuden ja on pysytellyt tässä nopeudessa viime tuntien ajan.

Aurinkotuulen hiukkastiheyden maksimi oli 32 ppcm3 mutta se on pudonnut viimetuntien aikana alle 10 ppcm3. IMF-kentän maksimivoimakkuus oli noin 15 nT ja eteläsuuntaisen kentän maksimi oli -9 nT. Viime tunteina kentän suunta on ollut pohjoiseen. Energisten (> 2 MeV) elektronien määrä geosynkronisen radan etäisyydellä on ollut erittäin vähäinen, vuo on ollut luokkaa 100 pfu.

Kp-indeksi on ollut viimeksi kuluneen vuorokauden aikana lukemissa 0,3–3. Muutaman viime tunnin aikana indeksin arvo on kuitenkin kohonnut lukemaan 5, joka merkitsee G1-luokan magneettista myrskyä. Ilmeisenä syynä Kp-indeksin vahvistumiseen on aurinkotuulessa esiintyvät CIR-ilmiöt (hitaan ja nopean aurinkotuulen keskinäinen vuorovaikutus), jotka aiheuttavat magneettikentän voimistumista, suunnan nopeaa vaihtelua ja elektronien ohjautumisen magneettisten napojen yläpuolella oleviin nieluihin.

Ennuste

Auringon aktiivisuuden odotetaan pysyttelevän vähäisen seuraavien kolmen vuorokauden aikana. Aurinkotuulen nopeus tulee hiljalleen vähenemään ja keskimääräinen hiukkastiheys hieman kasvaa. CIR-ilmiöiden odotetaan heikkenevän ennustejakson lopulla.

Kp-indeksin ennustetaan pysyttelevän korkeissa lukemissa tämän päivän ajan ja laskeman maksimiarvoon 3 iltapäivän kuluessa. Ensiyön jälkeen Kp-indeksin odotetaan edelleen pienenevän ja kahtena seuraavana yönä lukemat ovat jälleen hyvin matalia.

Yöt 14./15. ja 15./16. ovat rauhallisia. Revontulia voitaneen nähdä Lapissa ja mahdollisesti Pohjois-Suomessa. Ne ovat kuitenkin hyvin rahallisia ja Pohjois-Suomessa myös himmeitä. Säteiden muodostuminen on todennäköisintä Pohjois-Lapissa. Keski- ja Etelä-Suomessa revontulien mahdollisuus on hyvin pieni.

Yö16./17. on hyvin rauhallinen, Kp-indeksin maksimiarvoksi odotetaan 2, joka merkitsee himmeiden revontulien näkymistä vain Pohjois-Lapissa. Muualla Suomessa revontulien näkymisen mahdollisuus on lähes olematon.
torstai 11. tammikuuta 2018

Revontuliennuste 11. – 14.1.2018

Vain himmeitä revontulia on odotettavissa Pirkanmaalle
ennustejakson kolmantena yönä.
Kuva © Tampereen Ursa ry.
Lapin eteläpuolella revontulia nähtäneen ennustejakson kolmantena yönä Keski-Suomen leveyksille asti. Etelä-Suomessa revontulia tuskin näkyy.

Avaruussää

Auringon aktiivisuus on ollut viimeksi kuluneen vuorokauden aikana hyvin vähäistä. Siellä on ollut ainoastaan yksi pilkkuja sisältänyt hyvin heikko aktiivinen alue. 

Aurinkotuulen nopeus on maksimissaan ollut 504 km/s mutta se on ollut laskusuunnassa viimeisen 12 tunnin aikana. Aurinkotuulen hiukkastiheys on pysytellyt suunnilleen samanlaisena koko vuorokauden ajan noin 6 ppcm3 lukemissa. Lyhytaikaisesti hiukkasvuontiheys kävi lukemassa 9,5 ppcm3.

IMF-kentän voimakkuus oli maksimissaan 7 nT ja etelänsuuntainen komponentti -3 nT. Kentän suunta voittopuolisesti on kuitenkin ollut pohjoiseen. Kp-indeksi on pysytellyt viimeksi kuluneen vuorokauden aikana hyvin matalissa lukemissa, vaihteluväli oli 0,33–1,33.

Ennuste

Auringon aktiivisuudessa ei odoteta tapahtuvan muutoksia mihinkään suuntaan. Kp-indeksin odotetaan pysyttelevän hyvin matalissa lukemissa 1–2 parin ensimmäisen vuorokauden aikana ja kohoavan lukemaan 4 tammikuun 13. päivän aamupuolella.. Kp-indeksi kuitenkin tasoittuu nopeasti lukemaan 3 aamun valjettua ja pysyttelevän siinä ennustejakson loppuun.

Yöt 11./12. ja 12./13. ovat hyvin rauhallisia. Vain Lapissa voidaan odottaa näkyvän himmeitä ja hyvin rauhallisia revontulia, joissa esiintyy satunnaisesti säteiden muodostumista. Etelämpänä revontulien mahdollisuus on lähes olematon.

Yö 13./14. on hieman aktiivisempi kuin edellinen yö. Rauhallisia revontulia nähdään Lapissa ja Pohjois-Suomessa ja säteiden muodostuminen on mahdollista vaikkakaan ei kovin runsasta. Keski-Suomessa voidaan odottaa himmeitä revontulia ja vähäistä säteiden muodostumista. Etelä-Suomessa revontulien mahdollisuus on vähäinen.
maanantai 8. tammikuuta 2018

Pitkäaikainen revontuliennuste 8.1–3.2.2018

Kp-indeksin vaihtelu on vähäistä.
Kuva © Kari A. Kuure.
Auringon aktiivisuudessa on odotettavissa vain vähäistä vaihtelua ja se näkyy ennustejaksolla revontulien vähäisen todennäköisyytenä ja himmeinä revontulina.

Kp- ja Ap-indeksit

Indeksien vaihtelu on vähäistä ennustejaksolla. Korkeimmat odotettavissa olevat lukemat ovat noin 4 ja ne saavutetaan 15. 1. ja 20.1. muutoin Kp-indeksin arvo pysyttelee alle 3 lukemissa. Ap-indeksi noudattaa samoja linjoja suurimmat lukemat ovat 15.1.

Ennustejaksolla vain Lapissa on revontulien mahdollisuus hyvä, vaikka sielläkään revontulet näkyessään eivät ole sieltä parhaimmasta päästä. Revontulien loimottelu on vähäistä ja säteiden muodostuminen on rauhallista. Pohjois-Suomessa revontulien näkymiselle on pienet mahdollisuudet ja silloin revontulet ovat siellä lähinnä rauhallisia kaaria. Keski-Suomessa voidaan nähdä himmeää revontulivaloa mainittuina ajankohtina. Etelä-Suomessa revontulien mahdollisuus on lähes olematon.

Radiovuo

Auringossa esiintyvät  flaret ovat vähäisiä.
Kuva © Kari A. Kuure.
Auringon magneettinen toiminta tulee ennustejaksolla olemaan hyvin rauhallista. Radiovuon maksimilukema tulee olemaan 72, joka tarkoittaa lähinnä taustakohinan tasoista flaretoimintaa. Näin ollen flaretoiminnasta aiheutuvia radioliikenteen häiriöitä ja yhteyskatkoksia ei ole odotettavissa herkimmilläkään radiotaajuuksilla.


Revontuliennuste 8.–11.1.2018Heikkot revontulet ovat mahdollisia Pirkanmaalla.
Kuva © Tampereen Ursa.ry.

Lapissa ja Pohjois-Suomessa nähtäneen revontulia ennustejakson aikana. Keski-Suomessa ja Etelä-Suomessa revontulien mahdollisuus on pieni, lähes olematon.


Avaruussää

Auringon aktiivisuus on ollut vähäistä, vain yksi pilkun sisältänyt aktiivinen alue on esiintynyt viimeksi kuluneen vuorokauden aikana. Aurinkotuulen nopeus saavutti maksimiarvon 305 km/s. Hiukkastiheys on ollut vähäinen < 20 ppcm3 mutta muutaman viime tunnin aikana se on kohonnut noin 40 ppcm3.

IMF-kenttä on osoittanut lähes koko viimevuorokauden ajan pohjoiseen, maksimi vuo on ollut 5 nT ja eteläsuuntaisen kentän maksimiarvo oli -4 nT. kokonaiskentän voimakkuus on muutaman viime tunnin aikana kohonnut merkittävästi ollen nyt noin 13 nT ja se osoittaa pohjoiseen.

Kp-indeksi on viimeksi kuluneen vuorokauden aikana ollut hyvin matalissa lukemissa, vaihtelu on ollut 0,33–1,33 välillä. Viimeisen kolmen tunnin aikana Kp-indeksin arvo on kohonnut lukemaan 2,67.

Ennuste

Auringon aktiivisuuden odotetaan pysyvän muuttumattomana, samoin kuin aurinkotuulen parametrienkin.

Lähituntien aikana Kp-indeksin odotetaan kohoavan lukemaan 4.  Ensi yöksi kuitenkin odotetaan indeksin maksimilukemaksi arvoa 3.

Yö 8./9. tulee olemaan rauhallinen revontuliyö Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Lapissa revontulet ovat tavanomaisen kirkkaat, jonkin verran loimuavia ja säteiden muodostuminen on yleistä. Pohjois-Suomessa revontulet ovat rauhallisia kaaria, joissa esiintyy satunnaista säteiden muodostumista. Keski-Suomessa revontulien mahdollisuus on pieni ja toteutuessaan revontulet ovat rauhallisia kaaria. Etelä-Suomessa revontulien mahdollisuus on vähäinen.

Yöt 9./10. ja 10./11. ovat hyvin rauhallisia. Lapissa rauhallisten revontulien näkyminen on mahdollista mutta jo Pohjois-Suomessa tulien mahdollisuus on vähäinen. Revontulia ei ole odotettavissa Keski- eikä Etelä-Suomessa.


perjantai 5. tammikuuta 2018

Revontuliennuste 5.–8.1.2018

Ei revontulia. Kuva © Tampereen ursa ry.
Vain Pohjois-Lapissa voidaan odottaa revontulia koko ennustejakson aikana.

Avaruussää

Auringon aktiivisuus viimeksi kuluneen vuorokauden aikana on ollut hyvin vähäistä. Pilkkuja sisältäviä aktiivisia alueita on ollut vain yksi, jossa oleva pilkku on ollut hyvin pieni. Aurinkotuulen nopeus oli maksimissaan 427 km/s ja hiukkastiheys 5–10 ppcm3. Viimeisten tuntien aikana hiukkastiheys on hieman noussut, tiheys on noin 10,6 ppcm3.

IMF-kentän maksimi saavutti 4,5 nT voimakkuuden ja eteläsuuntaisen komponentin maksimi oli -3,4 nT. Kp-indeksi on pysytellyt matalissa lukemissa, vaihtelu on ollut 0,33–1,67 lukemien välillä.

Ennuste

Kp-indeksi odotetaan pysyttelevän matalissa lukemissa, maksimissaan sen odotetaan saavuttavan arvon 3 ennustejakson viimeisen vuorokauden aikana.


Yöt 5./6., 6./7. ja 7./8. ovat hyvin rauhallisia. Revontulia voidaan odottaa näkyvän Pohjois-Lapissa ja sielläkin ne ovat hyvin himmeitä kaaria joissa vain satunnaisesti nähdään säteiden muodostumista. muualla maassa revontulien todennäköisyys on hyvin pieni.tiistai 2. tammikuuta 2018

Revontuliennuste 2.–5.1.2018

Pohjoinen taivaanranta pysyttelee valottomana Tampereella
koko ennustejakson ajana. Kuva © Tampereen Ursa ry.
Ennustejaksolla vain Pohjois-Lapissa revontulien näkymiselle on jonkinlainen todennäköisyys ja sielläkin reposet ovat suhteellisen himmeitä ja rauhallisia.

Avaruussää

Auringon aktiivisuus on ollut vähäistä koko viime vuoden ajan. Pilkuttomia vuorokausia kertyi vuonna 2017 kaikkiaan 104 mikä tekee noin 20 % koko vuoden vuorokausista. Edellisen kerran tätä suurempi määrä pilkuttomia vuorokausia oli vuonna 2009, jolloin oli juuri sivuutettu auringonpilkkujakson minimi. 

Jos vertaamme tilannetta auringonpilkkujakson 23 lukemaan, niin silloin olemme alle 2 vuoden päässä pilkkujakson 24 minimistä. Tosin pilkkujaksot eivät ole koskaan samanlaisia, joten suoraa vertailua ainakaan tieteellisessä mielessä ei pidä tehdä.

Viimeksi kuluneen vuorokauden aikana Auringon aktiivisuus on ollut vähäistä. Pilkkuja sisältäviä aktiivisia alueita ei ole ollut. Aurinkotuulennopeus oli maksimissaan 491 km/s ja tiheys vaihteli 5–10 ppcm3. IMF-kentän voimakkuus oli maksimissaan 13 nT ja eteläsuuntainen komponentin maksimilukema -11 nT. Energisiä (>2 MeV) elektroneja geosynkronisella radalla oli hyvin vähän, vuontiheys oli 639 pfu.

Kp-indeksi saavutti hetkellisesti maksimilukeman 4 mutta muutoin lukemat olivat 1–3 viimeksi kuluneen vuorokauden aikana. Matalaan Kp-lukemaan vaikutti osaltaan myös hyvin matala elektronien määrä.

Ennuste

Auringon aktiivisuuden odotetaan pysyttelevän vähäisenä ennustejaksolla. Kp-indeksin odotetaan pysyttelevän matalissa lukemissa, vaihteluväli on 1–3.

Yöt 2./3., 3./4. ja 4./5. ovat hyvin rauhallisia. Revontulia voitaneen nähdä Pohjois-Lapissa, jossa ne ovat himmeähköjä ja hyvin rauhallisia. Satunnaisesti voidaan nähdä säteiden muodostumista. Muualla Suomessa ei revontulia nähdä koko ennustejakson aikana.